Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στα σχολεία του Reggio Emilia αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάμεσα σε αυτόν και στο παιδί. Αναδεικνύει ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και δυνατότητες σχολικό περιβάλλον το οποίο με κατάλληλους χειρισμούς μετατρέπεται σε πεδίο ερεθισμάτων, δράσης και μάθησης. Ο περιβάλλοντας χώρος θεωρείται παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεδομένου ότι με την κατάλληλη οργάνωση και εξοπλισμό ενισχύει τη μάθηση και υποκινεί την ενεργή αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον. Το παιδί συμμετέχει ενεργά και αυτόνομα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε φυσικό φως και γεμάτο απο εσωτερικά φυτά. Η piazza, τα atelie, οι αίθουσες, η βιβλιοθήκη, η κουζίνα, τα υλικά, ο φυσικός φωτισμός και οι ξεκάθαροι διαμορφωμένοι χώροι δημιουργούν ευκαιρίες για ενεργητική συμμετοχή και μάθηση του παιδιού.
×
Responsive Menu Clicked Image